روش های درمان واریس در کودکان | دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

روش های درمان واریس در کودکان

روش های درمان واریس در کودکان بهترین راه برای درمان واریس در کودکان این است که ابتدا توسط یک پزشک متخصص بررسی و مشخص شود. رگ های واریسی در کودکان زمانی اتفاق می افتد که رگ های خونی بیش از بیشتر بخوانید

تشخیص واریس در کودکان

تشخیص واریس در کودکان ارزیابی پزشکی برای واریس پزشک ابتدا یک سونوگرافی دوبلکس از وریدهای پای کودک را در حالت ایستاده انجام می دهد. این سونوگرافی به پزشک این امکان را می دهد که ببیند چه مشکلات سیاهرگی در زیر بیشتر بخوانید