هشدارها و خطرات مصرف کاپتوپریل | متخصص قلب اصفهان | دکتر مهرداد طاهریون

هشدارها و خطرات مصرف کاپتوپریل

هشدارها و خطرات مصرف کاپتوپریل کاپتوپریل این دارو می‌تواند برخی از مشکلات سلامتی جدی ایجاد کند. این خطر ممکن است برای گروه‌های خاصی حتی بیشتر باشد. بنابراین افراد با سابقه پزشکی خاص، بدون مشورت پزشک نباید این دارو را مصرف بیشتر بخوانید