نحوه تشخیص و درمان سوفل قلبی

نحوه تشخیص و درمان سوفل قلبی نحوه تشخیص صدای اضافی قلب ممکن است وقتی پزشک به دلایل دیگری شما را معاینه می‌کند صدای اضافی قلب را تشخیص دهد. و با در نظر گرفتن موارد زیر سعی می‌کنند بی‌ضرر یا جدی بیشتر بخوانید