موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟ | دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

قرص کارودیلول برای چیست؟

قرص کارودیلول برای چیست؟ فشار خون بیماری فشار خون یکی از بیماری‌هایی است که می‌تواند تمامی بدن را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین باید با دارو و یا تغییر سبک زندگی تحت درمان قرار بگیرد. داروهای فشار خون انواع مختلفی بیشتر بخوانید