علائم زخم واریس | دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

علائم زخم واریس

علائم زخم واریس زخم های واریس با نادیده گرفتن واریس و عدم پیگیری درمان واریس پا به مرور زمان زخم های واریسی نمایان می شوند. این زخم ها دردناک هستند و عموما در ناحیه داخلی پا و در بالای مچ بیشتر بخوانید