نحوه تشخیص و درمان سوفل قلبی

نحوه تشخیص و درمان سوفل قلبی نحوه تشخیص صدای اضافی قلب ممکن است وقتی پزشک به دلایل دیگری شما را معاینه می‌کند صدای اضافی قلب را تشخیص دهد. و با در نظر گرفتن موارد زیر سعی می‌کنند بی‌ضرر یا جدی بیشتر بخوانید

سوفل قلبی چیست؟ | دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

سوفل قلبی چیست؟

سوفل قلبی چیست؟ «سوفل قلبی» یا «صدای اضافی قلب» یک صدای زوزه مانند است که هنگام عبور جریان خون غیرطبیعی یا آشفته از دریچه قلب ایجاد می‌شود. سوفل قلبی می‌تواند در بدو تولد وجود داشته باشد (مادرزادی) یا در مراحل بیشتر بخوانید