چگونه اثرات واریس بر قلب را کاهش دهیم؟| دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

چگونه اثرات واریس بر قلب را کاهش دهیم؟

چگونه اثرات واریس بر قلب را کاهش دهیم؟ وریدهای واریسی می‌توانند به طور غیرمستقیم بر سلامت قلب با کمک به ایجاد نارسایی مزمن وریدی (CVI) و فشارخون ریوی تاثیر بگذارند. برای کاهش اثرات وریدهای واریسی بر قلب، مدیریت علائم CVI بیشتر بخوانید