چرا سیب برای قلب مفید است؟

چرا سیب برای قلب مفید است؟

سیب برای سلامت قلب مفید است. یک جمله معروف هست که می گوید: ((خوردن یک سیب در روز شما را از دکتر بی نیاز می کند.)) مطالعات جدید نشان داده اند که خوردن یک یا دو سیب در روز عوامل بیشتر بخوانید