علت خونریزی واریس مری چیست؟|دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

علت خونریزی واریس مری چیست؟

علت خونریزی واریس مری چیست؟ واریس مری ناشی از فشار خون بالا در ورید باب است که به آن فشار خون پورتال نیز گفته می شود. ورید پورتال خون را از چندین اندام در دستگاه گوارش به کبد منتقل می بیشتر بخوانید

درمان واریس مری | بهترین متخصص واریس اصفهان دکتر مهرداد طاهریون

درمان واریس مری

درمان واریس مری هدف اصلی از درمان واریس مری، جلوگیری از خونریزی است. خونریزی بر اثر این عارضه تهدیدی برای زندگی بیمار به شمار می‌رود. اگر خونریزی رخ دهد، درمان‌های برای توقف خونریزی وجود دارد. درمان برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بخوانید