واریس لگنی در زنان | بهترین متخصص واریس اصفهان

آشنایی با واریس لگنی در زنان

بررسی واریس لگنی در زنان تحقیقات نشان داده که حدوداً یک سوم زنان در طول زندگی دچار واریس لگن می‌شوند. درد ناشی از سندرم احتقان لگنی معمولاً دردی مبهم است. این درد در انتهای روز و با زیاد سرپا ایستادن بیشتر بخوانید