واریس در بیماران چاق | بهترین متخصص واریس اصفهان

واریس در بیماران چاق

واریس در بیماران چاق بسیاری از بیماران به دلیل وزنشان از سایر مکان‌های ورید واریسی دور می‌شوند. اما ما خوشحالیم که بیماران چاق را پس از ارزیابی کامل وریدی و پزشکی سفارشی درمان می‌کنیم. در این مطلب از سایت دکتر بیشتر بخوانید