هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست! | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست!

هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست! وقتی شما سیگار را ترک می کنید چه اتفاقاتی روی خواهند داد؟   بیست دقیقه بعد از ترک سیگار: دیگر شما سهمی در آلودگی هوای اطرافتان ندارید. فشار خون و ضربان قلب شما بیشتر بخوانید