موارد مراقبتی لازم بعد از فنر زدن قلب | متخصص قلب اصفهان

موارد مراقبتی لازم بعد از فنر زدن قلب

بررسی موارد مراقبتی لازم بعد از فنر زدن قلب در صورتی‌ که فنر زدن قلب به دلیل موارد اورژانسی نبوده باشد، به طور معمول یک شب در بیمارستان بستری خواهید شد تا داروهای لازم را دریافت کرده و عملکرد قلب بیشتر بخوانید