معاینه ورید واریسی (غربالگری) | بهترین متخصص واریس اصفهان

معاینه ورید واریسی (غربالگری)

معاینه ورید واریسی (غربالگری) در مرکز ورید واریسی ، ما یک سرویس تشخیص زودهنگام برای خطر بالقوه ایجاد رگ‌های نخی، وریدهای واریسی، وریدهای واریسی لگن و ترومبوز ورید عمقی (DVT) ارائه می‌کنیم. در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون بیشتر بخوانید