مشاغل مختلف و احتمال واریس | دکتر مهرداد طاهریون بهترین متخصص واریس اصفهان

مشاغل مختلف و احتمال واریس

مشاغل مختلف و احتمال واریس مشاغلی که باعث بالا رفتن خطر واریس می‌شوند. عوامل خطر بسیار زیادی وجود دارد که احتمال افزایش رگ‌های واریس را بالا می‌برد. عواملی که باعث به وجود آمدن واریس می شوند عبارتند از: وراثت، بارداری، بیشتر بخوانید