مراقبت های قبل از جراحی استنت گذاری دورن وریدی | بهترین متخصص واریس اصفهان

مراقبت های قبل از جراحی استنت گذاری دورن وریدی

بررسی مراقبت های قبل از جراحی استنت گذاری دورن وریدی جراح عروق، علاوه بر بررسی سوابق پزشکی و انجام معاینه، ممکن است از شما بخواهد تصویربرداری یا آزمایشات دیگری را انجام دهید. در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون بیشتر بخوانید