متخصص قلب اصفهان چرا از بیمار نوار قلب گرفته می شود ؟

چرا نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) گرفته می شود؟

نوار قلب در واقع همان الکتروکاردیوگرام یا EKG می باشد که فعالیت ضربان قلب را نشان می دهد.(سرعت و نظم ضربان قلب با آن اندازه گیری و بررسی می شود) یک روش غیر تهاجمی و بدون خطر است ( یعنی بیشتر بخوانید