متخصص قلب اصفهان علت تیر کشیدن قلب چیست؟

علت تیر کشیدن قلب چیست؟

 تیر کشیدن قلب  با وجود اینکه علل بسیاری در مورد درد قفسه سینه و یا تیر کشیدن قلب وجود دارد، دو دلیل عمده آن را می توان در مشکلات مربوط به قلب و علل غیر قلبی تقسیم بندی کرد.  تیر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان متخصص قلب اصفهان

یافتن متخصص قلب خوب در اصفهان

  چرا بیماری‌های قلبی عروقی مهم هستند؟ آمار بیماری‌های قلبی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده آمریکا گزارش داده که حدود ۶۱۰ هزار نفر، معادل ۲۵ درصد کل مرگ و میرهای آمریکا، در اثر بیماری‌های قلبی – بیشتر بخوانید