متخصص قلب اصفهان اکو نشان‌دهنده چه مواردی است؟

اکو نشان‌دهنده چه مواردی است؟

اکو کاردیوگرافی می‌تواند اندازه، ساختار و حرکت بخش‌های مختلف قلب را نشان دهد. سونوگرافی داپلر حرکت خون از طریق قلب را نشان می‌دهد. پزشکان از اکو برای موارد زیر استفاده می‌کنند: تشخیص مشکلات قلب راهنمایی یا تعیین مراحل بعدی درمان بیشتر بخوانید