متخصص قلب اصفهان  مشکل فشار خون

کی باید به متخصص فشار خون مراجعه کنیم؟

متخصص فشار خون  هیچکس دقیقا نمی داند که علت بیشتر موارد بیماری پرفشاری خون چیست. در بیشتر موارد پر فشاری خون قابل درمان نمی باشد، ولی بیماری پرفشاری خون قابل کنترل می باشد. بیماری پرفشاری خون اغلب هیچ علامتی ندارد. بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان علائم فشارخون

علائم فشارخون بالا چیست؟ عوامل خطر در ایجاد فشارخون بالا چیست؟

علائم فشارخون بالا چیست؟ علائم فشارخون  | بسیاری از افرادیکه دچار فشارخون بالا هستند احساس بیماری ندارند و حال عمومی آنها خوب است. ۱۵% افراد سن بالا دارای فشارخون هستند و خودشان خبر ندارند. در مواردی که فشارخون خیلی بالا بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی

اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی

اندازه گیری فشار خون با فشار سنج دیجیتالی   کار با فشار سنج دیجیتالی راحت است و معمولا نیازی به گوشی پزشکی جهت گرفتن فشار خون ندارد. فشار سنج دیجیتالی خود به دو نوع مچی و بازویی تقسیم می شود که معمولا بیشتر بخوانید