قرص پروپرانولول چیست؟ | متخصص قلب اصفهان دکتر مهرداد طاهریون

قرص پروپرانولول چیست؟

قرص پروپرانولول چیست؟ قرص پروپرانولول یکی از داروهایی است که برای کنترل فشار خون کاربرد دارد. این دارو نام‌های مختلفی دارد که برخی از آنها شامل پرانول، پروپرانول، ایندرال، پروپرانولول و پرانولول هستند. قرص پروپرانولول چیست؟ (پرانول/ پرانولول/ پروپرانول/ ایندرال) بیشتر بخوانید