عوامل مداخله‌ کننده مشکلات قلبی | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

عوامل مداخله‌ کننده مشکلات قلبی

عوامل مداخله‌ کننده بیماری‌های قلبی‌ عروقی|متخصص قلب اصفهان اهمیت این عوامل هنوز بطور کامل شناخته نشده یا مورد سنجش قرار نگرفته‌اند. این عوامل عبارتند از: استرس به نظر می‌رسد که استرس (بویژه‌ در برخی‌ افراد) سبب افزایش خطر ابتلا به بیشتر بخوانید