عوامل ایجاد بیماری در رباط گرد | بهترین متخصص واریس اصفهان

عوامل ایجاد بیماری در رباط گرد

بررسی عوامل ایجاد بیماری در رباط گرد رباط گرد یک نوار طناب مانند از بافت همبند است. دو رباط گرد از رحم حمایت می کنند. در دوران بارداری، رباط های گرد با رشد رحم کشیده می شوند. سایر بیماری ها، بیشتر بخوانید