عوارض واریس در دوران بارداری|متخصص واریس اصفهان

عوارض واریس در دوران بارداری

عوارض واریس در دوران بارداری چیست؟ دوران بارداری، باعث. بروز و تشدید رشد واریس می‌شود. تغییرات هورمونی در دوران بارداری افزایش حجم خون در بدن مادر فشرده شدن وریدهای شکم و لگن به‌وسیله بزرگ‌شدن رحم همه باعث می‌شوند که فشار بیشتر بخوانید