عوارض آنژیوپلاستی کاروتید | متخصص قلب اصفهان

عوارض آنژیوپلاستی کاروتید و استنت گذاری

بررسی خطرات و عوارض آنژیوپلاستی کاروتید و استنت گذاری در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان به بررسی عوارض آنژیوپلاستی کاروتید و استنت گذاری  و اقدامات لازم برای آنژیوپلاستی کاروتید و فنر زدن خواهیم پرداخت. تا بیشتر بخوانید