علل و درمان آنوریسم شریان ایلیاک | بهترین متخصص واریس اصفهان

علل و درمان آنوریسم شریان ایلیاک

بررسی علل و درمان آنوریسم شریان ایلیاک آنوریسم شریان ایلیاک نوعی برآمدگی و ضعف در دیواره ی شریان ایلیاک است. شریان ایلیاک به گروهی از شریان ها گفته می شود که در لگن واقع شده اند. احتمال پارگی یا ترکیدن بیشتر بخوانید