علل تشکیل لخته ی خون در مغز | متخصص قلب اصفهان

علل تشکیل لخته ی خون در مغز

بررسی علل تشکیل لخته ی خون در مغز زمانی که خون در مغز شما جریان نداشته باشد، لخته ی خون مغزی به وجود می آید. خون حاوی عناصر ضروری مانند سلول ها، مواد مغذی، گازها و پروتئین است که به بیشتر بخوانید