علل بروز کلسترول بالا چیست؟ | متخصص قلب اصفهان

علل بروز کلسترول بالا چیست؟

بررسی علل بروز کلسترول بالا موارد مختلفی می‌توانند باعث کلسترول بالا شوند. برخی از این دلایل را می‌توانید تغییر دهید و برخی دیگر را نمی‌توانید. همراه باشید با دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان تا بیشتر راجع به این موضوع بیشتر بخوانید