علل اصلی ایست قلبی | متخصص قلب اصفهان

علل اصلی ایست قلبی

بررسی علل اصلی ایست قلبی ایست قلبی یک بیماری قلبی جدی است. کلمه arrest به معنای توقف یا ایست است. در ایست قلبی، ضربان قلب متوقف می‌شود. همچنین این وضعیت به عنوان مرگ ناگهانی قلبی نیز شناخته می‌شود. ضربان قلب بیشتر بخوانید