چه چیزی باعث آنژین‌ می‌شود؟ ( علت‌های آنژین )|دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

چه چیزی باعث آنژین‌ می‌شود؟

چه چیزی باعث آنژین‌ می‌شود؟ آنژین زمانی اتفاق می‌افتد که ورزش، ناراحتی‌های عاطفی یا رویدادهای دیگر، عضله قلب را تحت فشار قرار دهد. قلب برای پاسخگویی به خواسته‌ها به اکسیژن اضافی نیاز دارد. اگر عضله قلب به دلیل انسداد در بیشتر بخوانید