عامل‌های خطر ابتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونری | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

عامل‌های خطر ابتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونری

عامل‌های خطر ابتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونری دلایل گرفتگی عروق کرونری فرایندی تدریجی موسوم به آترواسکلروز یا تصلب شرایین به بیماری گرفتگی عروق کرونری دامن می‌زند. چربی و کلسترول موجود در خون در شریان‌ها جمع می‌شود و رسوباتی به بیشتر بخوانید