سیگار کشیدن و خطر بیماری قلبی | متخصص قلب اصفهان

سیگار کشیدن و خطر بیماری قلبی عروقی

سیگار کشیدن و خطر بیماری قلبی عروقی از عوارض سیگار کشیدن می‌توان به آسیب زدن به قلب و عروق اشاره کرد. در این مطلب عوارض سیگار کشیدن، روی قلب و عروق را بررسی می‌کنیم. شما نوشته سیگار کشیدن و خطر بیشتر بخوانید