سی‌تی‌ آنژیو قلب | متخصص قلب اصفهان

سی‌تی‌ آنژیو قلب

آشنایی با سی‌تی‌ آنژیو قلب در این مطلب از سایت دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان قصد داریم شما را با سی‌تی‌ آنژیو قلب فواید و چگونگی انجام آن آشنا کنیم. سی‌تی‌آنژیو عروق کرونری نوعی آزمایش تشخیصی است که تصاویر بیشتر بخوانید