سؤالات پرتکرار در مورد ورم پای سالمندان (قسمت2) | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

سؤالات پرتکرار در مورد ورم پای سالمندان (قسمت2)

آیا تغییرات هورمونی مانند یائسگی نیز باعث ورم پا می‌گردد؟|متخصص واریس اصفهان تغییرات هورمونی، مثلاً دوره یائسگی، می‌تواند روی تعادل مایعات بدن تأثیر گذاشته و احتمال ورم پا را افزایش دهد. آیا بدتر شدن ورم پای سالمندان در آب و بیشتر بخوانید

سؤالات پرتکرار در مورد ورم پای سالمندان (قسمت1) | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

سؤالات پرتکرار در مورد ورم پای سالمندان (قسمت1)

چه چیزی باعث ورم یک پا در افراد سالمند می‌شود؟|متخصص واریس اصفهان تجمع غیرطبیعی مایعات در بدن می‌تواند به علت ورم / ادم باشد. ورم گاهی در یک پا یا مچ پا مشاهده می‌شود. گاهی نیز غالباً ممکن است به بیشتر بخوانید