روش های پیشگیری از ورم پا در سالمندان | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

روش های پیشگیری از ورم پا در سالمندان

برخی شرایط که ممکن است باعث ورم پا شوند عبارتند از:|متخصص واریس اصفهان صدمه زدن به پا پوشیدن کفش‌های نامناسب آب و هوای گرم: در آب و هوای گرم، به خاطر این‌که رگ‌های بدن بزرگتر می‌شوند تا بدن خنک‌تر گردد، بیشتر بخوانید