تشخیص تصلب شرایین یا آترواسکلروز | بهترین متخصص واریس اصفهان

تشخیص تصلب شرایین یا آترواسکلروز

روش  های تشخیص تصلب شرایین یا آترواسکلروز به ضخیم شدن یا سفت شدن شریان ها، آترواسکلروز یا تصلب شرایین گفته می شود. این شرایط بر اثر تجمع پلاک ها در لایه ی داخلی شریان ها اتفاق می افتد. پلاک از بیشتر بخوانید