تاثیر نژاد در ابتلا به رگ های واریسی | بهترین متخصص واریس اصفهان

تاثیر نژاد در ابتلا به رگ های واریسی

تاثیر نژاد در ابتلا به رگ های واریسی: مطالعه اجتماعی و علمی رگ های واریسی یکی از مشکلات پزشکی رایج هستند که در آن وریدهای پوستی و یا عمقی تنها وریدها به طور ناهنجار گسترش می‌یابند و ظاهری آنتومیکی زیبا بیشتر بخوانید