تاثیر فشار خون بالای مادر بر روی جنین | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

فشار خون بالای مادر بر روی جنین چه اثری دارد؟

تاثیر فشار خون بالای مادر بر روی جنین|متخصص قلب اصفهان فشار خون بالا یا هیپرتانسیون یکی از مشکلات مهم دوران بارداری است که می‌تواند تاثیرات جدی بر روی سلامت مادر و جنین داشته باشد. هیپرتانسیون در دوران بارداری می‌تواند به بیشتر بخوانید