متخصص قلب اصفهان بعد از قرار دادن استنت

بعد از قرار دادن استنت چه کارهایی باید انجام دهید؟

بعد از قرار دادن استنت چه کارهایی باید انجام دهید؟ – نگاهی به آسپرین پزشک توصیه خواهد کرد که شما بصورت روزانه و به طور نامحدود آسپرین مصرف کنید. این کار به منظور کاهش خطر لخته شدن خون در داخل بیشتر بخوانید