متخصص قلب اصفهان اکوی قلب در شرایط زیرضروری است

اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی) در شرایط زیرضروری است!

اکوکاردیوگرافی یا به ‎طور کلی اکو قلب یک سونوگرافی قلب و یک آزمایش بدون درد است که به تشخیص بیماری‌های قلبی مانند: کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، کاردیومیوپاتی انقباضی و بیماری‌های دیگر کمک می‌کند. اگر دچار مشکلات قلبی و عروقی هستید یا تنگی نفس و دیگر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چگونه صورت می گیرد؟

اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چگونه صورت می گیرد؟

اکوکاردیوگرافی یا به ‎طور کلی اکو قلبیک سونوگرافی قلب و یک آزمایش بدون درد است که به تشخیص بیماری‌های قلبی مانند: کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، کاردیومیوپاتی انقباضی و بیماری‌های دیگر کمک می‌کند. اگر دچار مشکلات قلبی و عروقی هستید یا تنگی نفس و دیگر بیشتر بخوانید