متخصص قلب اصفهان مقایسه استنت فلزی لخت و استنت دارویی

مقایسه استنت فلزی لخت و استنت دارویی

مقایسه استنت فلزی لخت و استنت دارویی – استنت فلزی لخت استنت فلزی هیچ پوشش خاصی ندارد. آنها به عنوان داربست، به سرپا نگه داشتن رگ های خونی بازشده پعد از رفع گرفتگی آنها توسط آنژیوپلاستی به کار می روند. در بیشتر بخوانید