ابلیشن حرارتی درون وریدی | بهترین متخصص واریس اصفهان

ابلیشن حرارتی درون وریدی

بررسی ابلیشن حرارتی درون وریدی ابلیشن حرارتی درون وریدی راهی برای خلاص شدن از شر واریس بدون جراحی است. ارائه دهندگان از لیزر یا امواج فرکانس رادیویی برای بستن رگ ها استفاده می کنند. این روش نیاز به یک برش بیشتر بخوانید