آیا دختران بيشتر در خطر بیماری پرولاپس هستند؟ | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

آیا دختران بیشتر در خطر بیماری پرولاپس هستند؟

تپش قلب را جدی بگیرید!|متخصص قلب اصفهان بیماری پرولاپس قلب ناراحتی است که از بدو تولد با فرد همراه است. اما ممکن است تا سال های نوجوانی و جوانی هیچ علامتی از خود بروز ندهد. به تدریج که سن بالا بیشتر بخوانید