انواع فشار خون بالا | متخصص قلب اصفهان

انواع فشار خون بالا

انواع فشار خون بالا نوعی از پرفشاری خون که به دلیل وجود یک بیماری یا عارضه دیگر ایجاد نشده است، به نام پرفشاری خون مقدماتی یا اساسی شناخته شده و در صورتی که فشار خون بالا در نتیجه یک بیماری بیشتر بخوانید

توصیه های 8 گانه تنظیم کننده فشارخون | متخصص قلب اصفهان

توصیه های 8 گانه تنظیم کننده فشارخون

توصیه های 8 گانه تنظیم کننده فشارخون به طور کلی توصیه های 8 گانه تنظیم کننده فشارخون برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار خون به بیماران می شود. 1- وزن کم کنید : اغلب، فشارخون با افزایش وزن رابطه بیشتر بخوانید

رژیم غذایی بیماران قلبی | متخصص قلب اصفهان

رژیم غذایی بیماران قلبی

رژیم غذایی بیماران قلبی برای افرادی که مشکلات قلبی دارند و به بیماری قلبی دچارند ، رژیم غذایی برای بیماران قلبی جزو مهم ترین عوامل در کنترل بیماری و کمک به سالم زندگی کردن آنها می باشد . رژیم غذایی بیشتر بخوانید

بیماری عروق کرونر چیست؟ | متخصص قلب اصفهان

بیماری عروق کرونر چیست؟

بیماری عروق کرونر چیست؟: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به بیماری عروق کرونر به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن این مطلب بیشتر بخوانید

آنژیوگرافی عروق کرونر چگونه است؟ | متخصص قلب اصفهان

آنژیوگرافی عروق کرونر چگونه است؟

آنژیوگرافی عروق کرونر چگونه است؟: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به آنژیوگرافی عروق کرونر به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن این بیشتر بخوانید

آنژیوگرافی کودکان | متخصص قلب اصفهان

آنژیوگرافی کودکان

آنژیوگرافی کودکان: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به آنژیوگرافی کودکان به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن این مطلب آن را به بیشتر بخوانید

آنژیوگرافی از طریق دست و روش انجام آن | متخصص قلب اصفهان

آنژیوگرافی از طریق دست و روش انجام آن

آنژیوگرافی از طریق دست و روش انجام آن: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به روش آنژیوگرافی از راه دست به شما عزیزان ارائه بدهیم بیشتر بخوانید

انواع مختلف آنژیوگرافی و نتیجه‌ی انجام آن | متخصص قلب اصفهان

انواع مختلف آنژیوگرافی و نتیجه‌ی انجام آن

انواع مختلف آنژیوگرافی و نتیجه‌ی انجام آن: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به انواع مختلف آنژیوگرافی و نتیجه‌ی انجام آن به شما عزیزان ارائه بیشتر بخوانید

عوارض آنژيوگرافي چیست؟ | متخصص قلب اصفهان

عوارض آنژیوگرافی چیست؟

عوارض آنژیوگرافی چیست؟: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به عوارض آنژیوگرافی به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن این مطلب آن را بیشتر بخوانید

اقدامات بعد از آنژیوگرافی چیست؟ | متخصص قلب اصفهان

اقدامات بعد از آنژیوگرافی چیست؟

اقدامات بعد از آنژیوگرافی چیست؟: در این مقاله از دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن اصفهان می خواهیم مطالبی راجع به اقدامات بعد از آنژیوگرافی به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن بیشتر بخوانید