متخصص قلب اصفهان

ECG in ACS

 ارائه کنفرانس ECG in ACS در تاریخ 1398/10/04  برای دانلود مقاله : ECG in ACS بر روی فایل زیر کلیک کنید: ECG in ACS دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان EXERSICE TEST

EXERSICE TEST

برای دانلود مقاله : EXERSICE TEST بر روی فایل زیر کلیک کنید: EXERSICE TEST دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر و اطلاع از آدرس و ساعات کاری مطب بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان

IVUS step by step dr Taherioun

برای دانلود مقاله : IVUS step by step dr Taherioun بر روی فایل زیر کلیک کنید: IVUS step by step dr Taherioun دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان

IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun

برای دانلود مقاله : IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun بر روی فایل زیر کلیک کنید: IVUS Guidance for CTO Dr Taherioun دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان cardiogenic shock

cardiogenic shock

برای دانلود مقاله : cardiogenic shock بر روی فایل زیر کلیک کنید: cardiogenic shock دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر و اطلاع از آدرس و ساعات کاری مطب بیشتر بخوانید

متخصص قلب اصفهان DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME

DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME

برای دانلود مقاله : DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME بر روی فایل زیر کلیک کنید: DO YOU HAVE THE METABOLIC SYNDROME دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب و عروق  فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی والوپلاستی و پریفرال اینترونشن برای آشنایی بیشتر بیشتر بخوانید