تفاوت لیزر واریس با جراحی|بهترین متخصص واریس اصفهان | دکتر مهرداد طاهریون

تفاوت لیزر واریس با جراحی

تفاوت لیزر واریس با جراحی تفاوت لیزر با جراحی آن است که بسیاری از بیماران اصولا نمیتوانند تحت جراحی واریس قرار گیرند ؛ که این مسئله دلایل گوناگونی دارد ؛ از جمله این که : برخی بیماران مبتلا به نارسایی بیشتر بخوانید