تشخیص و درمان سندروم قلب شکسته| دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

تشخیص و درمان سندروم قلب شکسته

تشخیص و درمان سندروم قلب شکسته چه روش‌هایی برای تشخیص قلب شکسته وجود دارد؟ سندروم قلب شکسته اغلب در شرایط اورژانسی یا بیمارستانی تشخیص داده می‌شود، چون علائم آن شبیه حمله قلبی هستند. برای تشخیص سندروم مذکور، پزشک معاینه بدنی بیشتر بخوانید