گرفتگی عضلات پا در واریس | دکتر طاهریون (بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان)

علل و علائم گرفتگی عضلات پا در واریس

گرفتگی عضلات پا در واریس: علل و علائم|متخصص واریس اصفهان واریس یک وضعیت پزشکی است که به علت نارسایی دریچه‌های وریدی ایجاد می‌شود و باعث بروز رگ‌های پیچیده و بزرگ شده در پاها می‌شود. این وضعیت می‌تواند باعث علائم مختلفی بیشتر بخوانید