پرولاپس یا ناهنجاری دريچه ميترال | بهترین متخصص واریس اصفهان - متخصص قلب اصفهان

پرولاپس یا ناهنجاری دریچه میترال

آیا پرولاپس خطرناک است؟|متخصص قلب اصفهان بیشترین علت مرگ و میر در جهان بیماری‌های قلبی هستند که در نهایت به سکته و حملات قلبی منجر می‌شوند، اما آیا پرولاپس یا ناهنجاری دریچه میترال هم همین‌قدر خطرناک است؟   فشار خون بیشتر بخوانید