توصیه‌های مهم قبل از انجام هولتر نوار قلب|دکتر مهرداد طاهریون متخصص قلب اصفهان

توصیه‌های مهم قبل از انجام هولتر نوار قلب

توصیه‌های مهم قبل از انجام هولتر نوار قلب قبل از انجام هولتر نوار قلب آخرین نوار قلب گرفته شده را همراه خود داشته باشید. یک نفر همراه باید کنار شما باشد. از قبل حمام کنید تا بدنتان تمیز باشد. برای بیشتر بخوانید